Com calculo el meu sou net
en pocs moments?

Calcular el sou net

Com calculo el meu sou net?

Abans d’explicar com es calcula el sou net, és important conèixer aquests dos conceptes: el sou brut són els diners totals que, des de l’empresa, et paguen com a treballador/a per la feina realitzada. I el sou net són els diners que reps realment, després d’haver descomptat les retencions i cotitzacions de cada nòmina. Per tant i lògicament, el salari net sempre serà inferior al salari brut. Ara, una vegada sabem què signifiquen el sou brut i el sou net, com calculem aquest últim? Aquí entren en joc dos aspectes importants: l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) i la Seguretat Social, els que provoquen les retencions i cotitzacions, respectivament.

Destacar que, en el cas de l’IRPF, les persones que no tinguin un sou de fins a 14.000€ anuals, estan exemptes de pagar-lo. I, en el cas de la Seguretat Social, el percentatge que s’ha de descomptar per treballador és de 6,35%. Però, si tens la sort de cobrar un sou igual o superior a 49.000€ anuals, no hauràs de pagar la part proporcional que et pertocaria, si no que, a partir d’aquesta xifra de sou brut, el màxim que es descompta al treballador és 3.101,42€ anuals.

Les persones que no tinguin un sou de fins a 14.000€ anuals, estan exemptes de pagar-lo

Per tal que puguis calcular el teu sou net en concret en funció de les teves retencions, t’hem creat una calculadora digital per permetre’t calcular el salari net.

Així doncs, els passos a seguir per a calcular el sou net tracten de:

1. Aportacions a la Seguretat Social: descomptar el 6,35% del teu sou brut, tret que, tal com hem mencionat abans, el teu sou brut sigui de 49.000 € en endavant, on només s’hauria de descomptar 3.101,42 €.

2. Retencions IRPF: si el teu sou supera els 14.000€ sí que has de pagar l’IRPF, però en aquest cas també has de tenir en compte les teves circumstàncies familiars. Per tant, les retencions seran menors en el cas que tinguis fills, familiars majors de 65 anys a càrrec, discapacitat (depenent del grau), etc. Pots calcular la xifra de les teves retencions a la pàgina web de l’Agència Tributària (AEAT):

3. Sou net:

bruto

En el cas que vulguis calcular la nòmina mensual, només cal dividir, entre les 12 o 14 pagues, el resultat obtingut en la fórmula anterior.

Vols calcular el teu sou net? Descarrega’t la calculadora que hem preparat 


Comparteix! instagram instagram whatapp

T’agrada aquest article? Subscriu-te al blog
i et mantindrem al dia 😉