Com retenir el talent de la teva empresa?

Retenir talent

Com retenir el talent de la teva empresa? La felicitat laboral, un concepte clau a destacar.

Imagina’t que has sabut seleccionar la persona perfecta, tot i que sabem que la perfecció no existeix. Imagina’t, però, que aquesta persona forma un punt de cohesió en l’equip, genera un clima laboral excel·lent, és eficient i treballa i aconsegueix els objectius marcats. Però un dia detectes com, mica en mica, comença a baixar el ritme de treball, està cercant noves oportunitats laborals i la seva eficiència ha minvat. A què pot ser degut?

Una de les raons més comuns es coneix com el síndrome del treballador cremat. Desgast emocional i estrès crònic. Esgotament intens i baixa autoeficàcia. Falta d’energia i pèrdua de control. Aquest és l’inici, però és molt possible que desencadeni en què aquest/a treballador/a acabi marxant. Per això és molt important conèixer el grau de satisfacció laboral de cadascun dels membres que formen el teu equip per poder, i aquesta és la paraula clau, retenir el talent de la teva empresa o establiment.

Enquesta de satisfacció sobre el grau de satisfacció laboral

Primer de tot, hem realitzat una plantilla amb una sèrie de preguntes per tal que puguis avaluar quin és el grau de satisfacció laboral dels teus treballadors i treballadores. Vols saber si estan compromesos amb l’empresa? Si el clima laboral és l’idoni per dur a terme les seves tasques? Si les relacions de l’equip i les oportunitats que ofereixes són les adequades? Aquest és el primer pas per analitzar si s’està actuant correctament i poder reaccionar i canviar hàbits abans que sigui massa tard.

search-for-talent-or-looking-for-employee

Enquesta de satisfacció sobre el grau de satisfacció laboral

Treballar amb persones no és ciència exacta, però sí que hi ha consells que t’ajudaran a millorar les relacions professionals.
Aquí te’n deixem alguns:

– Reconeixement: Els treballadors i treballadores volen saber quins són els seus punts forts i rebre certs elogis quan estan desenvolupant correctament les seves tasques, però també com poden millorar, sempre que aquesta crítica es faci des d’una perspectiva constructiva i no destructiva. No només se’ls ha de dir alguna cosa quan no estan treballant com s’espera.

– Cultura positiva: És a dir, escolta activa, la capacitat de prestar atenció als empleats d’una forma activa, completa i real, i de tenir en compte les seves opinions. Això et permetrà eliminar comportaments tòxics dins l’ambient de treball i propiciar una forma d’interacció participativa i sincera.

– Promoció interna: Promou el no estancament laboral. Premia el talent de l’empresa amb la creació d’uns plans de desenvolupament professional personalitzats, la millora salarial i/o l’ascens de la posició laboral.

– Salari competitiu: La inflació ens està afectant, i molt, a tots i totes. Tant als empresaris/es com als treballadors/es, i la pèrdua de poder adquisitiu és un fet palpable a la societat. Llavors, sempre que es pugui, s’ha d’intentar que el sou vagi d’acord amb la situació econòmica actual del país.

– Beneficis socials: O, dit d’una altra manera, l’anomenat salari emocional, aquella retribució que implica qüestions de caràcter no econòmic com, per exemple:
o Les oportunitats de creixement i de desenvolupament professional.
o La formació per poder adquirir nous coneixements i actualitzar-se
o Els horaris flexibles
o La creació d’un espai de treball agradable amb instal·lacions que hi juguin a favor: cadires còmodes, il·luminació idònia, recursos adequats a la posició de feina (ordinadors, pissarres…), etc.
o Una feina basada en la col·laboració de l’equip i no en la competència
o El fet d’establir un procés col·lectiu per a la presa de decisions de l’empresa i per a assolir uns objectius generals

– Lideratge conscient: Cada persona és diferent i té unes motivacions i emocions pròpies. Escolta als teus treballadors/es i preocupa’t pel seu benestar.

Organització: estableix objectius clars i assolibles.

– Fes partícip al teu equip de la missió, visió i valors de l’empresa.

En definitiva, s’ha de donar importància a les opinions dels treballadors i treballadores que s’ho valen per així poder crear un ambient de treball segur i satisfactori. Una petita reflexió: tu, com a més feliç ets, millor estàs amb el teu entorn, oi? Doncs tan sols has d’extrapolar això a l’àmbit laboral: els empleats i empleades són més eficients com més a gust es trobin a l’empresa i, a més a més, d’aquesta manera aconseguiràs que aquests siguin els primers prescriptors/es del teu negoci. Bàsicament, el talent s’ha de cuidar.

T’agrada aquest article? Subscriu-te al blog
i et mantindrem al dia 😉