Onboarding process a l’empresa o com causar-li
una bona primera impressió al/la treballador/a

Onboarding process a l’empresa o com causar-li una bona primera impressió al/la treballador/a

Les tècniques per retenir i fidelitzar el talent de la teva empresa s’haurien d’aplicar des del primer minut. Recorda que, com més a gust estigui l’equip, millor treballarà i més et prescriurà. Seguint amb aquesta idea, et fem un parell de preguntes: Tens algun pla de benvinguda a l’empresa? Tens pensada alguna presentació inicial per adaptar als nouvinguts i nouvingudes a la teva cultura empresarial? Si la resposta és no, t’animem a què llegeixis l’article atentament, però si és sí, mira-t’ho també, perquè trobaràs noves idees que podràs aplicar en tot procés de benvinguda.

Què és l’Onboarding? El procés per a fidelitzar el talent

Es tracta d’un pla d’empresa que serveix per a què els nous treballadors i treballadores s’adaptin amb més facilitat a la dinàmica de l’organització i s’integrin correctament a l’equip de treball. Partint d’això, l’onboarding consta d’una sèrie de passos que aporten informació sobre els caps i els companys i companyes de feina, on haurà de treballar, quines responsabilitats tindrà, les eines que haurà d’utilitzar, els hàbits de l’empresa, etc. Bàsicament, es tracta de fer saber a la persona contractada com serà el seu dia a dia dins l’empresa.

L’objectiu principal d’aquest procés és generar un vincle i lleialtat entre el/la treballador/a i l’empresa i afavorir la creació d’un bon ambient laboral.

Onboarding Process. Què és i per què ho has d'aplicar

Passos a seguir en el pla d’Onboarding

Per tal que el procés funcioni, aquest hauria d’estar pensat per a totes les insercions de l’empresa i dur-se a terme cada cop que un nou membre s’incorpora a l’equip. Ara bé, què ha d’incloure?

Anàlisi prèvia a la incorporació: Apunta a un document informació rellevant sobre quin material necessita per poder dur a terme correctament les seves tasques i anota també què haurà de fer durant la primera setmana laboral. Aquest document és valuós i li servirà de guia. És molt recomanable que aquesta informació formi part d’un manual de protocol per a l’empresa i/o per a cada departament, és a dir, el document on s’inclou el famós què, quan i com portar a terme el nostre dia a dia les rutines professionals d’acord un mètode i protocol establert, a més d’una sèrie de normes que el/la treballador/a hauria d’aplicar a l’hora de tractar un client, d’establir contacte amb possibles col·laboradors, de participar en algun esdeveniment, congrés o jornada de networking i de comunicació interna (que indica les pautes a seguir a l’oficina o al lloc de treball i el pla sobre com s’ha d’actuar quan es treballa amb altres membres de l’equip).

– Per altra banda, hauries d’involucrar a altres persones de l’equip, per tal que estiguin preparats/des per realitzar una mentoria laboral, és a dir que, un cop feta la inserció, siguin les persones de referència a qui fer arribar els dubtes o preguntes que tingui. Si encara no l’ha signat, hauràs de preparar el contracte i oferir via correu electrònic un primer Kit donant-li la benvinguda i incloent altra informació com les claus d’accés, plaça de pàrquing, beneficis socials…

Durant el primer dia o la primera setmana

Causa bona impressió i genera entusiasme: s’ha d’aconseguir que el nou treballador/a se senti bé, còmode i integrat des del començament. Es recomana ensenyar l’oficina i presentar a tots els caps i companys/es per així fomentar el vincle i facilitar la comunicació. I també realitzar una petita reunió entre el gerent i la persona contractada per tal que se li expliqui la missió, visió i valors de l’empresa, l’estructura de cada departament i que se li puguin donar resposta als seus possibles dubtes.

Facilita l’accés als arxius que necessiti. D’aquest forma, li serà més fàcil i ràpid adequar-se a les seves noves tasques

Elabora un directori d’equip. Aquest és un document que serveix per a conèixer als seus companys i companyes i l’organigrama de l’empresa, aspecte que facilita el període d’adaptació.

Durant el primer mes

– Estableix uns objectius per al/la treballador/a: si té uns objectius clars, l’empleat/da sabrà com afrontar millor les primeres setmanes de feina.

– Reconeix els seus èxits des del minut 0.

– Estableix un objectius per a l’empresa: durant el primer mes, l’objectiu primordial hauria de ser facilitar l’adaptació del treballador/a proporcionant-li els recursos necessaris per al desenvolupament de la seva feina. I, durant els primers tres mesos, l’objectiu hauria de ser generar un important vincle de confiança.

La idea és simple: guiar, guiar i guiar. Així es generarà un sentiment de pertinença a l’empresa. Si el clima laboral és l’idoni i si es fan tasques per fer sentir als treballadors/es que són part real i necessària de l’empresa, seran més eficients i serà més difícil que t’abandonin.

I tu, ja treballes la bona relació amb l’equip des del primer dia?

T’agrada aquest article? Subscriu-te al blog
i et mantindrem al dia 😉